Ponymåling

 

Måling af pony skal pr. 6/4-2013 foretages af autoriserede målere fra Dansk Rideforbund, Svenska PonnyTravFörbundet (SPTF) eller lignende forbund. Hvis ponyen endnu ikke har fået foretaget officiel måling kan lokal klub foretage midlertidig, uofficiel måling af ponyen. Denne måling bortfalder, når ponyen måles officielt. Ponyen måles årligt og slutmåles fra det år, den fylder 8 år; og skal herefter ikke måles mere. Pony, som er slutmålt pr. 6/4-2013, skal ikke ommåles; ej heller hvis måling er foretaget efter tidligere gældende regler. Det påhviler ponyens ejer at betale udgifterne forbundet med måling

Måling af pony Måling af pony følger regler beskrevet i Løbs- og licensbestemmelser for DPVF. Endvidere gælder at en pony, der endnu ikke er slutmålt, må ikke måles mere end 180 dage før DM.