Generalforsamling og Championatsfest

 Alle medlemmer og familier af Jysk Pony Væddeløbs Forening inviteres hermed til den årlige generalforsamling og championatsfest.

Dato: Lørdag, den 24. februar kl. 17.30 

Sted: Møllers Gastronomi

Fællesspisning, generalforsamling og hygge. 

Kom og hør hvad der er sket i 2023 samt hvad der kommer til at ske i 2024. Har du lyst til at gøre en forskel, så stil op til bestyrelsen eller bliv medlem af et udvalg. 

Tilmelding (senest den 15. februar) på mail: malene@tilpas.nu eller SMS til 2098 8025.

17.30 Generalforsamling.

18.30 Spisning

19.45 Uddeling af championater

20.15 Kaffe, kage og hygge


I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
 4. Fremlæggelse af forslag til budget
 5. Behandling af indkomne forslag. 
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt mindst 2 uger før generalforsamlingen. 
 1. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 • På valg er:
 • Lone Vestergaard (modtager genvalg?)
 • Marianne Dall (modtager genvalg?)
 • Thomas Theilmann (blev valgt i 2023 for en 1 årig) (modtager genvalg?)
 • Malene, Christian og Gitte sidder på deres 1. år og er derfor ikke på valg. 
 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år 
 • Thomas F (modtager genvalg)
 • Sofus (modtager genvalg)
 1. Valg af 1 revisor for 2 år (Henning Bang Hansen modtager genvalg)
 2. Evt.

Ved tilmelding skal angives antal og om man ønsker at deltage i spisning og eller kun i generalforsamlingen (deltagelse i uddeling af Championater og GF er gratis). 

Aktive medlemmer er gratis. Øvrige 100 kr. Under 12 år halv pris. Drikkevarer ud over en genstand er for egen regning. 

VEL MØDT